Header Image
Home / DIENSTEN / Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling

“Als je wil ontwikkelen of innoveren, moet je weten waar je naar toe wil. De vorm waarin maakt vaak niet zo veel uit. Je hebt vooral lef en vertrouwen nodig om te innoveren. Dus wanneer iemand bijvoorbeeld een studiedag organiseert, is het soms nodig om nieuwe kennis in te brengen. Hier spiegelt Edupos schooldirecties en teams in. Dan kijken we samen of de plannen kloppen en wat er in een later stadium nodig is aan nieuwe methodieken of leerinstrumenten.”

Ben je (tijdelijk) op zoek naar een intern begeleider of onderwijskundig specialist om de onderwijskwaliteit te verbeteren op jouw school? Of wil je graag een doorgaande lijn in de school op het gebied van taal of rekenen?

Dan kan Edupos je helpen door;

  • het gezamenlijk opstellen van een reken- of taalbeleidsplan en het begeleiden van de taal- en rekenprojectgroep;
  • (tijdelijke) ondersteuning te bieden bij het opstellen van beleidsplannen of samen een plan te maken én uit te voeren om de onderwijskwaliteit en het didactisch handelen te verbeteren;
  • begeleiding te bieden bij het onderzoeken naar nieuwe onderwijsmethodes- of werkwijzen.

Aanpak
Edupos werkt vanuit een persoonlijke aanpak en in overeenstemming met de directie en het team wordt besproken welke wensen er zijn op het gebied van beleidsontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan persoonlijke begeleiding; individueel of in een kleine groep, begeleiding van een project- of werkgroep, (tijdelijke) ondersteuning als intern begeleider of kwaliteitsmedewerker en het uitvoeren van onderzoek naar passende onderwijsmethodes.

Bolletjes Edupos

Edupos in de praktijk
Twee inspirerende voorbeelden waaraan Edupos haar bijdrage heeft geleverd zijn te vinden in ons portfolio.


“Ik zou Hanneke aanbevelen om haar talent in plannen maken, begeleiden en realiseren. Zij biedt structuur op een duidelijke, frisse en inspirerende manier. Ze is scherp en heeft oog voor alle betrokkenen, waardoor een plan of project altijd gebaseerd is op wat iedereen ingebracht heeft. En waar je haar ook neerzet, Hanneke is altijd puur en echt!”
Saskia Nuij,
onderwijscoach Villa Nova

Top