Home / EOZ Bonaire

EOZ Bonaire

logo-eoz


Opdracht uitgevoerd voor Expertisecentrum Onderwijs Zorg, EOZ Bonaire

Opdracht: project klanttevredenheidsonderzoek opzetten en uitvoeren.
Actie: vragenlijsten maken en diepte-interviews uitwerken, de beleving van partners onderzoeken (intern en extern), alle informatie evalueren en acties uitzetten.
Resultaat: huidige klanttevredenheid in beeld gebracht en bijgestuurd waar nodig.

Bolletjes Edupos

Top