Home / Onderwijskundige begeleiding

Onderwijskundige begeleiding

De bronafbeelding bekijken


Opdracht uitgevoerd voor St. Josephschool Zanberg

Opdracht: uitvoeren van de onderwijskundige begeleiding voor het creëren van een doorgaande lijn voor het vak rekenen en het begeleiden bij het opzetten van een kindportfolio en gesprekkencyclus (directeur afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof)
Actie: klassenbezoeken, inrichten rijke leeromgeving rekenen met leerkrachten, coachen leerkrachten vanuit hulpvragen, werkgroep kindportfolio en gesprekkencyclus en implementatie.
Resultaat: een doorgaande lijn voor het vak rekenen en de implementatie van een kindportfolio en gesprekkencyclus. Dit is vastgelegd in kwaliteitskaarten.

 


Opdracht uitgevoerd voor IKC De Lei in Leimuiden

Opdracht: uitvoeren van de onderwijskundige begeleiding voor het creëren van een doorgaande lijn en het verhogen van de onderwijskwaliteit voor het vak rekenen in samenwerking met teamleden.
Actie: klassenbezoeken, samenwerking werkgroep rekenen, uitwerken rekendoelen groep 4 t/m 8, inrichting leeromgeving Snappet passend bij inrichten van het werken vanuit de leerlijnen rekenen.
Resultaat: een doorgaande lijn en het verhogen van de onderwijskwaliteit voor het vak rekenen.

Bolletjes Edupos

Top