Home / Ontwikkelen en oprichten onderwijsconcept

Ontwikkelen en oprichten onderwijsconcept


140115 - Logo.Villa Nova.openbare basisschool


Opdrachten uitgevoerd voor Villa Nova

Opdracht: opzetten van een nieuw onderwijsconcept (huiskamerconcept) voor een school in een nieuwe wijk.
Actie: voorbereiden themadagen inclusief begeleiding ter plaatse, verslaglegging en schrijven van een inspiratiedocument. En het uitwerken van het uiteindelijke concept.
Resultaat: opening van de school op 1 augustus 2014.

Vervolgopdracht: aanscherpen onderwijskundig concept in tweede schooljaar naar aanleiding van praktijkervaringen en groei van de school.
Actie: individuele startgesprekken voeren, gezamenlijke evaluatie, begeleiding van twee studiedagen met het team. De missie, visie en doelstellingen aanscherpen en de kernwaarden onder de loep nemen. Uitvoeren van klassenbezoeken, bespreken en tot slot het geheel evalueren.
Resultaat: neuzen dezelfde kant op in het team met een concreet actieplan ter uitvoering.

Hanneke was februari 2016 tot en met augustus 2017 interim locatieleider op obs Villa Nova.

Bolletjes Edupos

 

Top