Header Image
Home / REFERENTIES

REFERENTIES

Een van onze klanten heeft Edupos verzocht om een uitvoerig onderzoek te doen naar de ervaringen met onze dienstverlening. Daarbij zijn alle ervaringen vanuit verschillende doelgroepen (besturen, scholen, poolers, invallers) samengebracht tot een aantal hoofdlijnen en deze zijn vervolgens geformuleerd als actiepunten. Het evaluatierapport heeft een goed beeld van de praktijk weergegeven en is goed leesbaar geschreven. SLIM heeft met dit rapport een erg waardevolle terugkoppeling gekregen, welke goed vertaald kon worden in een Plan van Aanpak. Ik vind dat er grondig, integer en professioneel is gehandeld met een goed, werkbaar en duidelijk evaluatierapport als resultaat.
Boukje Veldman – van der Veen
SLIM Personeelsbemiddeling B.V.

 

Hanneke in drie woorden: verbindend, gedreven en inspirerend

“Voordat de school bestond zijn er ouders uit de wijk betrokken om samen met het team de school op te zetten. Hanneke heeft hiervoor een visie uitgeschreven, sturing gegeven en alles in een mooi pakketje gegoten. Uniek aan Villa Nova is het gepersonaliseerd leren. De kinderen leren individueel en kunnen tegelijkertijd in de groep samenwerken door van en met elkaar te leren. Juist dat maakt het zo krachtig: zelf je manier van leren kunnen vormgeven.”

Saskia Nuij,
locatieleider Villa Nova

 

Hanneke in drie woorden: enthousiast, ondernemend en positief

“Hanneke is daadkrachtig en ze heeft veel kennis in huis. En niet te vergeten een flinke portie ondernemerszin. Volgens mij maakt het niet uit welke opdracht je haar voorlegt, Hanneke gaat ermee aan de slag! Wat ik heel prettig vond tijdens het ontwikkeltraject van Villa Nova is haar standvastigheid. Zij heeft het uitgezette traject goed bewaakt en secuur vast gehouden aan het gekozen stappenplan. Dit zorgt ervoor dat de dingen ook lukken.”

Rudi Meulenbroek,
directeur bestuurder Stichting OOK

Rudi-1

Wij hebben op ods Engelenberg een geweldige studiedag gehad over het voeren van startgesprekken met ouders. We hebben een duidelijke visie omschreven en doelen geformuleerd over wat we willen bereiken met de startgesprekken. De uitdaging was om de juiste vragen te stellen om ouders te laten vertellen. Onder begeleiding van Hanneke is er een prachtig format ontwikkeld, waardoor we mooie startgesprekken hebben gevoerd met ouders.

Saskia Houwing
Directeur ods Engelenbergschool Kampen

 

Hanneke in drie woorden: visiegericht, stimulerend en innemend

“Ik zou Hanneke aanbevelen om haar authenticiteit en ‘onzichtbaarheid’. Dit laatste verdient uitleg. Hanneke is heel natuurlijk aanwezig en beweegt vooral op de achtergrond. Toch stuurt zij de mensen naar de plek waar ze optimaal tot hun recht komen of gaan groeien. Vanuit die haast onzichtbare positie doet zij precies de goede dingen waardoor mensen en kinderen vanuit zelfsturing in beweging komen.”

Margriet Platzer,
directeur basisschool de Diedeldoorn

Naamloos-1

 

Hanneke in drie woorden: bevlogen, enthousiast en positief

“Hanneke zorgt voor een goede motivatie. Zij laat iedereen in hun waarde en op een eigen tempo werken. Steeds weer prikkelt ze ons om persoonlijk invulling te geven aan deze vorm van leren en lesgeven. Daarbij kijkt ze goed hoe wij als team bewegen. Door haar inbreng durven wij los te laten en vertrouwen te hebben in de kinderen. Ook benoemt Hanneke steeds wat goed gaat. Dit vult zij aan met tips voor verbetering of winst. Deze succeservaring werkt ook door op hoe wij functioneren, als teamleden onderling en als leerkracht van de kinderen.”

Marije Meijer,
leerkracht op basisschool Kristalla

 

Bolletjes Edupos

Top