Home / Interimopdrachten

Interimopdrachten

logo_jozef


Opdracht uitgevoerd voor Sint Jozefschool

Opdracht: vervanging van directeur i.v.m. zwangerschapsverlof.
Actie: ingestelde lijn voortzetten, rust in de school garanderen.
Resultaat: de directeur pakt haar werk naadloos weer op.

 

 

Opdracht uitgevoerd voor Mariaschool in Eelde

Opdracht: interim kwaliteitszorg / intern begeleider
Actie: het verbeteren van de kwaliteitszorg voor de basisvakken rekenen en taal. Met name ook gericht op de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten voor het 1S niveau voor rekenen. Door middel van scholing aan leerkrachten, klassenbezoeken, kwaliteitskaarten opgesteld, analyses gemaakt en een plan van aanpak.
Resultaat: de rekenresultaten gaan weer omhoog en het didactisch handelen van de leerkrachten is versterkt.

Bolletjes Edupos

Top