Home / Blog / Subsidie voor regeling Schoolkracht

Subsidie voor regeling Schoolkracht

Posted on

Wat een geweldig nieuws! Het ministerie van OCW heeft vorige week de regeling Schoolkracht gelanceerd om schoolontwikkeling te stimuleren. Daarmee kunnen basisscholen en scholen voor speciaal- of voortgezet onderwijs tot €30.000 subsidie ontvangen. Hiermee wordt het mogelijk om verandering binnen het onderwijs duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk!

Een unieke kans om het financieel mogelijk te maken om de onderwijskwaliteit te verbeteren, het leraren- en schoolleiderstekort aan te pakken, kansenongelijkheid te verkleinen of digitalisering verder te brengen. Wil je deze kans niet laten lopen, dan moet je nu in actie komen. Jullie plan moet namelijk uiterlijk 15 januari 2021 binnen zijn. Het team van Edupos is gespecialiseerd op deze deelgebieden en heeft jarenlange ervaringen in het begeleiden van duurzame onderwijskundige veranderprocessen met een praktische vertaling naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Naast de inhoudelijk kennis helpen wij uiteraard bij de aanvraag van de subsidie!

Waarom subsidie Schoolkracht?
School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. De subsidieregeling Schoolkracht wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  • kansen(on)gelijkheid
  • digitalisering

Vanaf 25 november 2020 tot 15 januari 2021 is het mogelijk om deze subsidie in te dienen!

 Wat kan Edupos voor jouw school betekenen?
Schoolontwikkeling is in de ogen van het ministerie een combinatie van onderwijsontwikkeling én het versterken van de samenwerking met schoolteams van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. Daar ligt ook dé kracht van Edupos!

Het team van Edupos bestaat uit onderwijsprofessionals uit de onderwijspraktijk. Hierdoor weten zij wat er wel en niet werkt in de dagelijks onderwijspraktijk, maar ook hoe je een vernieuwende onderwijskundige schoolvisie kan vertalen in de klas. Zij kennen alle hobbels die genomen moeten worden en hierdoor zijn zij in staat om leerkrachten en schoolteams goed te coachen en begeleiden.

Edupos is gespecialiseerd in de volgende deelgebieden:

  • Opstellen, implementeren en borgen van een (vernieuwde) onderwijskundige visie.
  • Opstellen, implementeren en borgen van een sterke rekenvisie en de vertaling en begeleiding in de praktijk.
  • Opstellen, implementeren en borgen van een sterke visie op taal- en leesonderwijs en de vertaling en begeleiding in de praktijk. Hierbij kan de Taalkist ook een goede ondersteuning bieden.
  • (Groepsdoorbrekend) thematisch werken waarin vakgebieden met elkaar worden geïntegreerd vanuit een kansrijke leeromgeving en context.
  • Begeleiding van het ontwikkelen van een visie op het werken met portfolio’s en het (stapsgewijs) invoeren van het portfolio in combinatie met leergesprekken.

Aanpak
Edupos werkt vanuit een persoonlijke aanpak en in overeenstemming met de directie en het team wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan de begeleiding tijdens studiedagen, uitwerken van de visie of onderwijsconcept en coaching en begeleiding in de klas. Samen wordt een plan op maat gemaakt, zodat dit goed aansluit bij de wensen van de school.

Daarnaast hebben wij online én interactieve werkplaatsen ontwikkeld in samenwerking met SLIM Personeelsbemiddeling over bovenstaande onderwerpen. Hierdoor is het naast begeleiding op school ook mogelijk om professionalisering online via een eigen platform aan te bieden. Dit zorgt voor duurzame kennisoverdracht: theorie via ons platform en de praktijk in de school!

Op deze site vind je hier meer over onze expertise en aanpak onder het kopje ”Diensten & Producten”.

Hoe kan Edupos helpen bij de aanvraag voor de regeling Schoolkracht?
Wij gaan graag met je in gesprek om te bespreken waar jouw school mee aan de slag wil gaan en wat wij voor jullie kunnen betekenen. Uiteraard helpen wij ook bij het aanvragen van de subsidie. Je kan ons mailen op info@edupos.nl of neem telefonisch contact op via 06 – 51 58 41 47.

Top