Home / Blog / Breng het talent van een leerling in beeld met een kindportfolio!

Breng het talent van een leerling in beeld met een kindportfolio!

Posted on

‘Het kind staat centraal!’ ‘Ieder kind is uniek!’ ‘Ieder kind heeft eigen talenten!’ Veel scholen verwijzen hiernaar binnen hun visie en schoolgids. Maar past het huidige kindrapport hier nog bij? Kunnen we nog een onvoldoende geven aan kinderen die mogen groeien op hun eigen unieke manier? Om de groei van kinderen goed in beeld te brengen maken veel basisscholen de overstap van een kindrapport naar een kindportfolio, digitaal of op papier. Maar hoe doe je dit?

Op de scholen waar Edupos komt merken wij dat scholen zoekende zijn over de inzet van een kindportfolio. Het traditioneel beoordelen, zoals in een kindrapport gebeurt, past niet meer bij de visie van de school. Scholen zoeken meer naar een authentieke werkwijze, waarbij de leerkracht en de leerling samenwerken om de ontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk weer te geven.

Om de stap te zetten van een kindrapport naar een kindportfolio is het van belang om dit goed doordacht aan te pakken. Tevens heeft dit tijd nodig en is het niet van de één op andere dag gerealiseerd. Maar hoe kan je dit het beste aanpakken en wat is een passend kindportfolio? In dit blog helpen wij jou een stapje op weg!

Stap 1: Waarom overstappen naar een kindportfolio?

De overstap van een regulier rapport naar een kindportfolio dient een zorgvuldig proces te krijgen. Wanneer een school, kinderen en ouders het gewend zijn om voor een toets of werkstuk een cijfer te krijgen, dan is het erg wennen om geen cijfer meer te krijgen. De cijfer- en toetsgerichte cultuur is in de onderwijsgeschiedenis behoorlijk leidend geworden en geeft een waarde aan de prestatie van een leerling. Maar wat zegt deze waarde? Voor de ene leerling is een 6 ontzettend knap, terwijl voor een andere leerling een 8 beter had gekund. Wat veel meer zegt is de ontwikkeling die een leerling doormaakt op basis van zijn of haar capaciteiten. Dit is vaak één van de eerste argumenten van scholen om de cijfers los te laten en over te stappen naar ontwikkelingslijnen of leerlijnen. Het is lastig om dit goed op een regulier rapport te kunnen weergeven, daarom wordt de stap gemaakt naar een kindportfolio, waarbij de leerling eigen regie heeft over de invulling.

Stap 2: Wat is onze visie op een kindportfolio?

Er zijn tal van mogelijkheden om een kindportfolio in te zetten. Het is belangrijk om te weten of het kindportfolio het rapport volledig of deels gaat vervangen. En welke inbreng heeft het kind? Of bepaalt de leerkracht de inhoud van het portfolio? Wil je leerlijnen opnemen of alleen werk van de leerling? Wil je een papieren portfolio of digitaal? Kortom het is van belang om een soort programma van eisen te maken. Betrek bij de ontwikkeling van het kindportfolio ook de kinderen en de ouders. Vraag aan hun wat zij graag terug willen zien in een kindportfolio.

‘Het kind is eigenaar van het portfolio, het is écht een kindportfolio’

Het is belangrijk voor een leerkracht en school om te realiseren hoe belangrijk een kindportfolio is voor het kind en voor de ouders. Als je als visie hebt dat het kind eigenaar is van het portfolio én dat het een écht kindportfolio is, dan is het ook belangrijk dat het portfolio wordt samengesteld samen met het kind. Helaas zien we in de praktijk dat het (papieren) kindportfolio nog te veel lijkt op een regulier rapport en dat het kind amper betrokken is bij de inhoud. Wanneer het portfolio dan mee naar huis mag en het kind het laat zien, maar niet kan vertellen waar het trots op is of wat het leerproces is geweest bij een opdracht dan is het doel van een kindportfolio niet behaald.

Bekijk en bespreek het portfolio altijd met het kind. Het kind mag samen met jou bepalen wat in het portfolio komt en waar hij/zij écht trots op is. Een kind kan dan ook trots naar huis gaan met het portfolio.

Stap 3: Wat doen we met onze gesprekkencyclus?

Ook kan nu de overstap worden gemaakt naar ouder-kindgesprekken, waarbij niet de leerkracht of ouders de regie hebben, maar juist hét kind. Wat is nou mooier dat het kind zijn of haar portfolio mag presenteren en trots kan vertellen wat hij of zij heeft geleerd. Dit zegt zoveel meer dan een cijfer! Uiteraard kan je als leerkracht nog steeds je inbreng hebben en feedback geven in het portfolio. En deze feedback hoeft niet altijd gericht te zijn op alles wat goed is, maar ook waar een kind zich nog verder in kan ontwikkelen. Je zit immers op school om jezelf steeds verder te ontwikkelen!

Stap 4: Selectie van passende portfolio’s

Wanneer je de overstap wilt maken naar een digitaal portfolio, dan zijn er verschillende aanbieders op de markt. Eén van de aanbieders is de Groeimap. De Groeimap onderscheidt zich ten opzichte van de aanbieders op de volgende onderdelen.

 

De Groeimap…..

….is een kindgericht digitaal portfolio, waarbij het kind eigenaar is van de inhoud

….zorgt voor inzicht in de voortgang van het kind voor leerkrachten en ouders. Hierdoor is de Groeimap een goede vervanger voor het reguliere rapport

….heeft een onderwijskundige achtergrond in combinatie met jarenlange praktijkervaring op het gebied van gepersonaliseerd leren en kwalitatief goed onderwijs

….is ontwikkeld vanuit behoefte van verschillende scholen en is  getest vanuit de praktijk

….is zeer gebruiksvriendelijk en beschikt over een overzichtelijk dashboard voor de leerkracht

Met de Groeimap is het mogelijk om een digitaal portfolio op maat te maken passend bij de visie van jouw school. Wil je meer weten over de Groeimap kijk dan op www.groeimap.nl. Ook is het mogelijk dat wij vrijblijvend een keer langs komen om een presentatie te verzorgen. Stuur dan een mail naar info@groeimap.nl

 

Top