Home / Blog / Van klassikaal onderwijs naar unitonderwijs

Van klassikaal onderwijs naar unitonderwijs

Posted on

Van klassikaal onderwijs naar unitonderwijs

Momenteel hoor ik veel basisscholen die willen gaan werken in een zogenoemde unitstructuur. In een unit werken meerdere groepen in één of meerdere ruimtes en staan er meerdere leerkrachten (eventueel aangevuld met een onderwijsassistent) voor een grotere groep leerlingen. Maar wat zijn nou de voordelen om te gaan werken in units en waar moet je allemaal aan denken, voordat je kan gaan starten!

Allereerst is het van belang om in beeld te hebben ‘waarom’ je wilt gaan werken in een unit. Wat is de meerwaarde? En welke voordelen heeft deze organisatievorm?

Voordelen
Enkele voorbeelden op een rij:

  • Er is ruimte om gemakkelijker samen te werken tussen leerkrachten en kinderen.
  • Het is gemakkelijker om groepsdoorbrekend te werken. Zeker een groot voordeel wanneer je gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt en werkt vanuit leerlijnen en leerdoelen. Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijker instructie krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte. Daarnaast is het ook gemakkelijker om leergesprekken te voeren met individuele kinderen, terwijl je collega het zelfstandig werken begeleidt.
  • Meerdere leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs in de unit. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten.
  • Wanneer een leerkracht ziek is en er geen invaller kan worden gevonden hoef je niet gelijk een groep te splitsen of een groep naar huis te sturen.

In de ‘Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs in het primair onderwijs’ wordt het onderzoek naar de effecten van het SLIMFIT-model (een model om te werken in units) toegelicht. Zo blijkt dat de onderwijskwaliteit gemiddeld op peil gebleven is en in sommige gevallen zelfs is verbeterd! Dit is natuurlijk een mooi bijkomend voordeel! Het samenvattende rapport van deze effectmeting is hier te lezen.

Neem de tijd
Om bovenstaande voordelen te bereiken is het belangrijk om goed de tijd te nemen en aandacht te geven om de unitstructuur op te zetten. Wanneer leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen en het onderwijs in een unit vraagt dit ook meer afstemmingstijd. In het begin kost dit veel tijd en moet je elkaar hierin opzoeken. Je bent immers niet gewend om zo intensief met collega’s samen te werken. Ook is het van belang om de rollen van iedere medewerker in de unit goed te bespreken, zodat de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid zal verlopen.

Daarnaast is het belangrijk om de planning van de vakken en instructiemomenten goed op elkaar af te stemmen. Je geeft zelf naar verwachting steeds instructie aan verschillende leerlingen, dus je moet goed op hoogte zijn van de ontwikkeling van de kinderen in de unit.

Het is belangrijk om je als school te realiseren dat de overgang naar het werken in units een ingrijpende verandering is. Zorg er daarom ook voor dat er in deze overgang niet veel andere onderwijsontwikkelingen gaande zijn in je school. Het is belangrijk om de tijd te nemen en samen de voortgang te evalueren.

Hoe organiseer je de verandering?
Wanneer je een meerwaarde ziet in het werken in units komt de vraag ‘Hoe ga je dit organiseren?

Ga eerst met elkaar schetsen welke beelden jullie hebben over unitonderwijs en hoe je dit wilt gaan organiseren (stip op de horizon). Knip dit vervolgens op in haalbare stappen. En kijk wat hiervoor nodig is. Het kan ook zijn dat je organisatorisch start in units, maar dat er onderwijskundig nog niet veel verandert en dat je dit stap voor stap gaat opbouwen. Dit wil zeggen dat iedere leerkracht nog verantwoordelijk is voor een eigen groep en hier de instructies aangeeft, maar dat er al wel meerdere groepen bij elkaar zitten. Deze keuzes maak je samen met elkaar in het team. Belangrijk om hierbij ook aandacht te hebben voor het individu en samen ook de spreekwoordelijke ‘beren op de weg’ te bespreken, want werken in units betekent goed samenwerken!

Voorbeeldscholen
Twee goede voorbeelden van basisscholen die in een unitstructuur werken zijn de Sint Jozefshool in Azewijn en de Oostenwind in Raalte. Beide scholen werken vanuit een goede visie op onderwijs in de unitstructuur en hebben deze werkwijze in de afgelopen jaren goed neergezet!

Meer informatie?
Wil je meer weten over het werken in units of wil je met mij eens van gedachten wisselen over de overstap naar een unitstructuur in je eigen school? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via hanneke@edupos.nl

 

Top