Home / Pagina

onderwijskundige visie

Unitonderwijs

Opdracht uitgevoerd voor basisschool De Masten (onderdeel KC Meerlaer) Opdracht: het versterken van het unitonderwijs vanuit de onderwijskundige visie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Actie: o.a. klassenbezoeken, (coach)gesprekken n.a.v. hulpvragen vanuit units en verzorgen van studiedagen. Resultaat: een doorgaande duurzame ontwikkelingslijn in de verschillende units voor kinderen...
lees meer

Subsidie voor regeling Schoolkracht

Wat een geweldig nieuws! Het ministerie van OCW heeft vorige week de regeling Schoolkracht gelanceerd om schoolontwikkeling te stimuleren. Daarmee kunnen basisscholen en scholen voor speciaal- of voortgezet onderwijs tot €30.000 subsidie ontvangen. Hiermee wordt het mogelijk om verandering binnen het onderwijs duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk! Een unieke kans om het financieel mogelij...
lees meer

Onderwijskundige begeleiding

Opdracht uitgevoerd voor St. Josephschool Zanberg Opdracht: uitvoeren van de onderwijskundige begeleiding voor het creëren van een doorgaande lijn voor het vak rekenen en het begeleiden bij het opzetten van een kindportfolio en gesprekkencyclus (directeur afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof) Actie: klassenbezoeken, inrichten rijke leeromgeving rekenen met leerkrachten, coachen leerkrach...
lees meer
Top